Promoció d'habitatges

Habitatge unifamiliar aïllat en construcció.